Data Waarde Creatie – Zo verdien je geld in het digitale tijdperk

Door: Karin Zwiggelaar
Door: Karin Zwiggelaar

Data Waarde Creatie is tot stand gekomen door een samenwerking van ca. 10 top auteurs, Ken van Ierlant als hoofdauteur en Fiona van Maanen als redacteur. Ken van Ierlant vertelt in deze preview over het boek.

Onze samenwerking heeft geleid tot een uniek en handzaam boek waarin een digitale transformatie 4.0 praktisch wordt beschreven op basis van ca. 40 jaar internationale ervaring in diverse sectoren. Het gaat in eerste aanleg over het waarom van een digitale transformatie, hoe je dat doet en waar je dan begint!

Maar nog veel belangrijker; De auteurs rekenen af met de gangbare hypes van de valse profeten van het innovatietheater die veel bestuurders van organisaties jarenlang hebben misleid en heel veel geld hebben gekost. 90% van alle digitale transformaties 1.0 hebben eerder geleid tot waardedestructie dan waardecreatie!

Praktisch alle digitale transformaties 1.0 zijn gekidnapte IT projecten die zijn mislukt doordat zij veelal ééndimensionaal vanuit een technocratische gedachte zijn opgezet op basis van onrealistische businesscasussen en in strijd met wet&regelgeving. Door gebrek aan affiniteit met dit weerbarstige onderwerp hebben bestuurders de verantwoordelijkheid te veel overgelaten aan technocraten en IT leveranciers met alle gevolgen van dien. IT afdelingen gijzelen al decennia directies van organisaties zonder dat een onderscheidende toegevoegde waarde wordt aangetoond.

Het kan en moet anders. Het draait om data enerzijds en de exponentiële waardeontwikkeling anderzijds die daar mee te genereren is. Door vanuit data te denken ontstaat de mogelijkheid om revolutionaire resultaten te boeken in een relatief korte tijd.

De aanpak die in dit boek wordt voorgesteld geeft een verhelderend beeld en betrouwbare handvatten voor ambitieuze ondernemers om cashflow neutraal de organisaties succesvol opnieuw uit te vinden.

Ondernemerschap

Door: Karin Zwiggelaar
Door: Karin Zwiggelaar

Dit boek is primair geschreven voor ambitieuze ondernemers en bestuurders van middelgrote tot grote organisaties. Het boek is geschreven door ondernemers voor ondernemers die inzicht willen krijgen in waarom bestaande digitale transformaties 1.0 niet werken. Ondernemerschap gaat over verantwoord risico’s nemen waarin waarde creatie en geld verdienen het leidmotief is. Door te focussen op het onderscheidend vermogen van de organisatie, hand in hand met de toepassing van nieuwe technologieën vanuit een data-centrisch perspectief, wordt er fundamenteel gebroken met bestaande IT gedreven digitale transformaties 1.0.

Holistisch

Door: Karin Zwiggelaar
Door: Karin Zwiggelaar

Een digitale transformatie 4.0 is om te beginnen een holistisch vraagstuk die begint met de kernvraag aan een bestuurder; wat is uw ambitie en is uw huidige business-operating model data-centrisch ingericht om uw ambitie te realiseren? Is er een bedrijfsstrategie en is die ambitieus genoeg? Hoe past die ambitie binnen de huidige wet&regelgeving? Zijn er voldoende vlottende activa om een dergelijke transformatie te financieren? Is er een mogelijkheid om dit cashflow neutraal te doen? Waar zit al uw data en is deze makkelijk te benaderen? Heeft uw enig idee hoeveel stil geld er in uw data/bedrijf zit en hoe die is te exploreren vooraleer u die kan exploiteren?

Hoe rationaliseert de onderneming de complexiteit van het huidige business-operating model om van Applicatie-naar data centrisch te transformeren? Hoe kom ik van A naar B?

M.a.w. Hoe de-complex ik mijn organisatie in een kort tijdbestek en maak ik de organisatie future fit?

Hoe voorkomen we dat de digitale transformatie een IT project wordt en de business achter de IT afdeling aan blijft hollen? En als laatste maar zeker niet onbelangrijk; Hoe is uw organisatie in staat qua spankracht om een dergelijke metamorfose te faciliteren cq te overleven?

Data als waarde generator

Door: Karin Zwiggelaar
Door: Karin Zwiggelaar

Praktisch alle huidige digitale transformaties zijn IT projecten die de complexiteit van de operating modellen vergroten in plaats van effectief en efficiënt maken.

In dit boek laten de auteurs zien dat indien de data van een organisatie centraal wordt gesteld in een data-centrisch operating model de kosten van de operatie met een factor 4-8 naar beneden kan worden bijgesteld. De dan vrijgekomen gelden kunnen worden aangewend om nieuwe technologieën in het bedrijfsproces in te passen op basis van een cashflow neutraal transformatieproces waarbij de business leidend is.

In dit boek laten de auteurs zien hoe een dergelijke transformatie van applicatie naar data-centrisch snel en effectief is te realiseren waarbij de onderliggende waarde van de organisatie materieel maar ook immaterieel exponentieel gaat toenemen. Voorbeelden vanuit het internationale bedrijfsleven maar ook nieuwe concepten voor ambtelijke organisaties geven een ontnuchterend inzicht in de tot op heden ongebruikte mogelijkheden.

Disruptief

Door: Karin Zwiggelaar
Door: Karin Zwiggelaar

Door vanuit data te denken en te handelen ontstaan er ongekende mogelijkheden die leiden tot disruptief ondernemerschap. De lezer wordt stap voor stap meegenomen van de bestaande mispercepties over digitalisering naar een lonkend en haalbaar perspectief. Door vanuit een pragmatische aanpak wordt in een co-venture model vanuit een holistisch perspectief nieuwe wegen ingeslagen die leiden tot continuïteit en perspectief voor de bestaande organisatie. Als u het niet doet maar uw concurrent wel dan bent u te laat.

You have to play where the puck is going to be, not where it has been… (Wayne Gretsky)

Sociologie

Door: Karin Zwiggelaar
Door: Karin Zwiggelaar

Uiteindelijk draait het in iedere transformatie om de ‘mens’. Het betrekken van alle lagen van een organisatie waarbij sociale barrières moeten worden overwonnen is het geheim van iedere succesvolle transformatie. 80% van het succes zit niet in de techniek maar in de adaptatie van het nieuwe data centrische operating model. Een digitale transformatie gaat over het effectief en efficiënt toepassen van nieuwe technologieën op een dusdanige wijze dat de medewerkers top-down en bottom-up het waarom ervan begrijpen maar ook zien dat het leidt tot plezier in het werk en hun invloed op verbluffende resultaten.

Dit boek gaat niet alleen over het hoe en waarom maar m.n. over ‘Zo verdien je geld in het digitale tijdperk’.

Ken van Ierlant is een ervaren Digital Strategy Director/ CDO/ CIO/IT Strategist & Program manager met 35 jaar praktische ervaring in Business Transformations & Turn Around programma’s met een grote digitale component in rollen als CIO/CDO/CEO of senior IT executive. Hij is de hoofdredacteur van Data waarde creatie.