Rapport Business- En Informatieanalyse – In 3 Minuten

Kern:

Er komt een moment dat de Bia (de businessinformatieanalist) in zijn project enkele strategische alternatieven heeft geanalyseerd en uitgewerkt. Elk alternatief bevat een subset van maatregelen die genomen moeten worden om aan requirements tegemoet te komen. De maatregelen in zo’n alternatief vormen met elkaar een afgewogen, consistent en haalbaar geheel, en kunnen projectmatig worden aangepakt.

In de praktijk worden meestal twee of drie alternatieven opgesteld. Het opstellen van elk alternatief is een kwestie van wikken en wegen, en kan niet zonder organisatiesensitiviteit bij de Bia. Zijn professionaliteit speelt een belangrijke rol. Vaak worden meerdere keren wijzigingen aangebracht voordat een alternatief naar voren wordt geschoven, het is dus een iteratief proces. Uiteindelijk wordt één van de alternatieven als voorstel (proposal) aangedragen. Naast inhoudelijke zaken moet elk alternatief van een businesscase en een plan van aanpak worden voorzien. Dus niet alleen het voorstel (omdat dat waarschijnlijk wordt gekozen), maar alle alternatieven, omdat anders een reële vergelijking niet mogelijk is.

De stuurgroep beslist over de alternatiefkeuze. De beslissing van de stuurgroep kan inhouden dat:

 • een van de alternatieven (waarschijnlijk het voorgestelde) gekozen wordt. Het is mogelijk dat er nog aanpassingen worden geëist (bijvoorbeeld minder requirements) voordat verdergegaan mag worden;
 • alle alternatieven worden verworpen en het project stopt.

Als het project (onder voorbehoud) groen licht krijgt, kan de Bia, nadat hij de amendementen van de stuurgroep heeft verwerkt, zijn werk overdragen aan de ontwerpers.

Het presenteren van alternatieven en voorstel moet met zorg gebeuren. Veel hangt af van de kwaliteit van de verslaglegging en de onderbouwing van keuzes. Het boek ‘Informatieanalyse voor Engineering en Management van Requirements’ bevat daarom (in hoofdstuk 2) een template voor een schriftelijk rapport ter afsluiting van een business- en informatieanalysetraject.

 1. Management summary
  • Opdrachtomschrijving
  • Verantwoording van business- en informatieanalysetraject
  • Samenvatting business needs en requirements
  • Oplossingsrichtingen en strategische alternatieven
  • Voorstel
 2. Huidige situatie
  • Scope van opdracht
  • Beschrijving van organisatie, passend bij scope
   • Algemene organisatiekenmerken en business needs
   • Processen, procedures, personeel, business requirements
   • Informatievoorziening, business requirements
   • ICT-systemen, system requirements
   • Infrastructuur, system requirements
 1. Alternatief 1
  • Samenvatting alternatief
  • Beschrijving verandering en impact
   • Verandering in algemene organisatiekenmerken
   • Verandering in processen, procedures en personeel
   • Verandering in informatievoorziening
   • Verandering in ICT-systemen
   • Verandering in infrastructuur
   • Businesscase en plan van aanpak voor alternatief 1
   • Bijlagen
 1. Alternatief 2
  • Samenvatting alternatief
  • Beschrijving verandering en impact
   • Verandering in algemene organisatiekenmerken
   • Verandering in processen, procedures en personeel
   • Verandering in informatievoorziening
   • Verandering in ICT-systemen
   • Verandering in infrastructuur
   • Businesscase en plan van aanpak voor alternatief 2
   • Bijlagen
 1. Voorstel
  • Voorstel en motivatie
  • Randvoorwaarden
  • Verantwoording

Template Rapport business- en informatieanalyse

Het rapport van de business- en informatieanalyse is een baseline-document. Het is een belangrijk document voor de stuurgroep omdat die haar beslissing voor het vervolg van het project baseert op de inhoud van het rapport. Daarnaast is het rapport belangrijk bij de overdracht van werk van analyse naar functioneel en technisch ontwerp.

Samenvatting:

In dit blog wordt een template gegeven voor een rapport van de business- en informatieanalyse, op het grensvlak van informatieanalyse en functioneel ontwerp, onder verwijzing naar het boek ‘Informatieanalyse voor Requirements Engineering en Management.

Doelgroep:

De inhoud van dit blog is bestemd voor de business analist, de informatieanalist, de business process manager, de business consultant, de (business-) informatiemanager, de functioneel systeemontwerper, de ERP-consultant en de web-designer.

main product photoTitel: Informatieanalyse voor Engineering en Management van Requirements (dutch version)
ISBN: 978940180029711

Auteur: Wiel Pollaert
Prijs: € 25,00 (VAT
Publicatie datum: 1 december 2015