Wat Is Een PMO – In 3 Minutes

Door: Karin Zwiggelaar
Door: Karin Zwiggelaar

In veel organisaties kan men een of meer van de volgende organisatie-eenheden tegenkomen: Portfolio Office, Programma Office (PMO), Project Office, Project Support Office, Expertisecentrum. In al deze gevallen gaat het om een variant van het Project Management Office, PMO.

Een PMO is een organisatie-eenheid ter ondersteuning van projecten en programma’s, met als doel de beoogde baten van een project of programma te realiseren dan wel de kans daarop te vergroten en om te kunnen beschikken over adequate structuren voor beheersing, verklaring en voorspelling van de voortgang van projecten en programma’s.
In een PMO worden:

·         planningen gemaakt en beheerd,
·         taken en activiteiten gecoördineerd en
·         de status en voortgang van projecten en programma’s bewaakt.

Daarnaast worden in een PMO de managementrapportages en de voorbereiding van besluitvormingsprocessen verzorgd en de toepassing van kwaliteitsstandaarden, risico- en issuebeheersing en onderhoud van de Business Case bewaakt.

Een PMO heeft geen bevoegdheid of zeggenschap over een project of programma. De manier waarop projecten en programma’s worden bestuurd, is echter wel een onderwerp van aandacht en toetsing door een PMO. Een PMO gaat dus over projecten en programma’s, maar niet over het leiden (managen) van projecten en programma’s. Een PMO gaat wel over de methode, de aanpak en de managementrapportage van projecten en programma’s en over projecten en programma’s in hun onderlinge samenhang, maar een PMO stuurt geen projecten en programma’s aan. Ook neemt een PMO geen besluiten over continuering van projecten en programma’s, maar bereid die besluitvorming wel voor.
Kort samengevat: een PMO gaat over het waarom, waarmee en hoe van projecten en programma’s en de opzet en de uitvoering ervan en niet over het operationele leidinggeven aan projecten en programma’s.

Meer informatie en praktijkervaringen met PMO’s is te lezen in:

ISBN: 978 90 8753 134 8
Het Project Management Office – PMO – Management Guide