2de Druk ‘Business Transformatie Framework’

De naamswijziging is meer dan enkel een cosmetische verandering. Door onze nieuwe inzichten, aanpassingen, toevoegingen en best practices was dit het perfecte  moment om de methode een nieuwe naam te geven. De oude naam, Business- & Informatieplanning, dateert uit een periode waarin de opdeling van beide werelden (aan de ene kant de business en aan de andere kant de ICT) in organisaties nog gebruikelijk was. De essentie van onze aanpak is juist het transformeren van organisaties naar een gebalanceerde samensmelting van beide werelden. Kortom, een hedendaagse naam voor een bewezen, zich almaar door ontwikkelende, methode leek ons juist. De auteurs, alle vier zonder uitzondering zeer ervaren met de methode, schrijven recht uit de praktijk!

Op donderdag 3 november jl. heb ik het boek Business Transformatie Framework (afgekort BTF) gelanceerd op het Business Transformation Symposium. Wederom een mijlpaal voor de Novius methodiek die organisaties al bijna 25 jaar succesvol helpt bij het vertalen en transformeren van de bedrijfsstrategie  naar concrete projecten en de realisatie van deze plannen.

Business Transformatie Planning heeft zich in de loop der jaren bewezen als een bijzonder effectief instrument.  De Business is inmiddels niet meer onwetend als het gaat om informatievoorziening. IT professionals kennen hun business en kunnen het gesprek aangaan. Strategie is geen vijfjaarlijkse oefening meer, maar een continue dialoog. Vervanging van waterval ontwikkeling en traditioneel projectmanagement, door aanpakken gebaseerd op agile principes, komt in een stroomversnelling.

Business Transformation Planning

Met behulp van het Novius Business Transformatie Framework kunnen de businessinrichting en informatiehuishouding écht effectief op elkaar en de  toekomstige uitdagingen worden afgestemd en gericht. Enerzijds de producten, diensten, kanalen, processen, besturing en organisatie. Anderzijds de informatiebehoeften, data, systemen en infrastructuur. Zo kunnen  de juiste projecten worden vormgegeven waarbij ICT en Business samen werken aan de toekomst. Wij vinden dat het kunnen samenstellen en onderhouden van een Business Transformatieplan een essentiële vaardigheid is voor elke organisatie om succesvol te transformeren en zo in de snel veranderende wereld het initiatief aan haar zijde  te houden. Dit is natuurlijk niet de enige vaardigheid. Ook de architectuur, veranderportfoliomanagement, projectmanagement, etc. (zie het Novius Business Empowerment Framework) zijn belangrijke organisatievaardigheden die op orde moeten zijn. In ons boek gaan we ook in op deze onderdelen.

Organisaties hebben te maken met steeds meer uitdagingen, veranderingen dienen zich in een hoog tempo aan. Kansen op het gebied van digitalisering en andere technologieën; toenemende wet- en regelgeving, nieuwe besturingsconcepten. Hoe vertaal je al deze ‘change’ beheerst en samenhangend naar veranderingen in de organisatie? Onze aanpak op basis van het BTF is een van de belangrijke ingrediënten om dit succesvol uit te werken.

9789401806411_FC BOOK001_3DBusiness Transformatie Framework – een raamwerk voor organisatieverbetering
9789401806411 – hardcopy
Prijs: 47,42
Samplefile

Veel leesplezier,

Tjerk Hobma, auteur en partner van Novius Adviesgroep